Waarin verschillen BYOD, CYOD of COPE? Kies de beste oplossing (2024)

BYOD, CYOD of COPE

16 mei, 2023

Wanneer je op zoek gaat naar devices voor je medewerkers, kun je kiezen voor verschillende regelingen. Kies je voor Bring Your Own Device (BYOD), Choose Your Own Device (CYOD) of Company-issued Personally-enabled (COPE)? Wat zijn de voor- en nadelen van deze opties?

5 minuten

Dit artikel is de eerste in een reeks over persona’s voor medewerkers. In dit artikel komen verschillende strategieën voor het kiezen van devices aan bod. In het tweede artikel bespreken we de behoeften van typen medewerkers. Het derde artikel gaat over hoe je persona’s kunt koppelen aan devices.

Hybride werken: welke devices kies je?

Werken jouw medewerkers hybride? Dan moeten je medewerkers met devices gaan werken die dit mogelijk maken. Natuurlijk kun je gebruikmaken van de laptops, smartphones en tablets die je medewerkers al hebben. Dit kan echter vervelende nadelen opleveren. Je kunt ook kiezen om devices van het bedrijf beschikbaar te stellen aan de medewerkers.

Waarom zou je voor de ene of de andere optie kiezen? De voor- en nadelen van alle manieren om je medewerkers van een mobiel device te voorzien op een rij.

  • 1. Bring Your Own Device: BYOD
  • 2. Choose Your Own Device: CYOD
  • 3. Company-issued Personally-enabled: COPE

1. Bring Your Own Device: BYOD

BYOD oftewel Bring Your Own Device, heeft als grote voordeel dat de medewerkers op een apparaat kunnen werken dat ze goed kennen. Ze hebben het merk en type zelf gekozen, waardoor het waarschijnlijk goed bij ze past.

Je kunt ervoor kiezen om medewerkers een BYOD-vergoeding te geven wanneer ze op hun eigen laptop of smartphone werken. Dit wordt vaak wel gewaardeerd, ze gebruiken de apparaten immers onder werktijd. Ook heb je het geld bespaard dat je anders aan de devices had uitgegeven.

Managen van devices ingewikkelder

Er kleven echter ook nadelen aan BYOD. Zo wordt het voor de IT-afdeling een grotere uitdaging om alle verschillende devices te managen. Zij hebben nu te maken met veel verschillende merken en soorten devices. Dat kost veel tijd, die ze niet aan andere belangrijke zaken kunnen besteden. Vervelend in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt.

Goede security zoals antivirussoftware met endpoint security is bij BYOD onmisbaar.

Het managen van een groot aantal verschillende mobiele devices kan leiden tot grotere beveiligingsrisico’s. In de basis draaien smartphones bijvoorbeeld op Android, Windows of Apple. Het wordt ingewikkelder doordat het Android-besturingssysteem wordt gebruikt door veel verschillende smartphone-fabrikanten.

Die hebben het systeem allemaal op hun eigen manier hebben aangepast. Elke variant kent daardoor zijn eigen specifieke uitdagingen op beveiligingsgebied.

Juridische complicaties

In het geval van verlies, virus of een datalek roept het gebruik van een eigen device ook juridische complicaties op. Wie is er in een voorkomend geval bijvoorbeeld verantwoordelijk? En mag de onderneming het standaard IT-beleid ook handhaven op privéapparaten?

Zo is een van de mogelijke maatregelen voor bedrijven in geval van diefstal bijvoorbeeld het op afstand wissen van de inhoud. Dat kan problemen opleveren als het gaat om het privébezit van de betrokken medewerker. Je wist dan namelijk ook privégegevens. Daar zul je vooraf duidelijke afspraken over moeten maken.

  • Tip: lees alles over mobile device management

Een BYOD-beleid

BYOD wordt dan ook vaak afgeraden. Toch blijkt dat werknemers er niet van te weerhouden hun privé-devices voor het werk te gebruiken. Uit diverse onderzoeken komt steeds weer hetzelfde verhaal terug.

Even je mail op de telefoon checken, een rapport naar je privéadres bekijken om in het weekend op je laptop thuis te kunnen kijken; we doen het nog steeds vaker dan wenselijk is.

Wil je toch aan de slag met BYOD? Dan is het slim om een goed BYOD-beleid op te stellen. Hierin staan onder andere de beveiligingsrisico’s en de maatregelen die de werknemer hiervoor moet treffen. Benoem hier wat je medewerkers wel en vooral niet kunnen doen met het device. Opvallend: volgens onderzoek heeft 72% van de bedrijven nog geen BYOD-beleid.

2. Choose Your Own Device: CYOD

Om de kans op juridische- en beveiligingscomplicaties te verminderen besluiten bedrijven vaak om de benodigde mobiele devices zelf aan te schaffen. Meestal wordt hierbij een lijst van mogelijk te gebruiken devices opgesteld waaruit de medewerkers kunnen kiezen.

Deze variant heet dan ook Choose Your Own Device (CYOD), en is eigenlijk een voortzetting van het aloude ‘laptop van de zaak’-scenario. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van persona’s. Medewerkers krijgen hierbij de keuze uit een aantal apparaten dat past bij hun werkzaamheden en voorkeuren.

Persona’s voor medewerkers

Wil je dat je medewerkers prettig en productief werken? Dan kom je er tegenwoordig niet meer mee weg om bij iedereen dezelfde desktop op het bureau te zetten. Lees in deze whitepaper alles over het segmenteren van je werknemers om de productiviteit te verhogen.

Downloaden

Waarin verschillen BYOD, CYOD of COPE? Kies de beste oplossing (1)

Eenvoudiger device-management

Bij CYOD draait de werkgever dus op voor de aanschafkosten, maar daar staan een aantal belangrijke voordelen tegenover. De IT-afdeling stelt namelijk de lijst met te selecteren devices op. Daarmee beperk je de werkdruk van het device-management en kun je hogere veiligheidsmaatregelen treffen.

Een groot voordeel van CYOD, is dat je kunt kiezen voor een zakelijke laptop. Deze hebben vaak een betere accu, kunnen tegen een stootje en zijn goed beveiligd. Consumentenlaptops zijn vaak minder geschikt voor zakelijk gebruik.

  • Lees alles over de verschillen tussen de zakelijke laptop en consumentenlaptop.

3. Company-issued Personally-enabled: COPE

Bij Company-issued Personally-enabled (COPE) schaf je als werkgever devices aan die de werknemer ook privé mag gebruiken. De werknemer heeft de laptop, smartphone of tablet in bruikleen. Ideaal wanneer je medewerkers hybride werken, ze gebruiken de devices immers toch ook al thuis.

Voordelen COPE

Een groot voordeel van COPE is dus dat je meer zeggenschap hebt over het (gewenste) gebruik van het device. Zo kan je gemakkelijker overgaan tot het op afstand wissen van inhoud in geval van verlies of diefstal. Maak hier wel altijd goede afspraken over. Niets is zo vervelend als een conflict met een medewerker tijdens een datalek.

Tegelijkertijd is het privé mogen gebruiken van het device een leuk extraatje voor de medewerkers.

Ook bij COPE heb je het voordeel dat je medewerkers kunt voorzien van een zakelijk device. Zo hoef je je geen zorgen te maken over de ontoereikende beveiliging van een consumenten-device.

BYOD, CYOD en COPE vergeleken

Benieuwd welke vorm voor jouw organisatie het meest geschikt is? In deze tabel vind je een handige vergelijking.

BYODCYODCOPE
EigenaarschapHet device blijft van de medewerker.Het device is van het bedrijf.Het device is van het bedrijf.
BeveiligingLaag: Hardwarebeveiliging is vaak minder goed. IT-afdeling heeft te weinig zeggenschap over beveiliging privédevice.Hoog: IT heeft controle over beveiliging. Zakelijke devices zijn beter beveiligd.Hoog: IT heeft controle over beveiliging. Zakelijke devices zijn beter beveiligd.
Privegebruik toegestaan?JaNeeJa
Complexiteit devicemanagementHoogLaagLaag

Neem contact op

Heb je een vraag die (nog) niet in een artikel beantwoord wordt of wil je gericht advies voor jouw organisatie? Vul dan het formulier in en wij brengen jou vrijblijvend in contact met één van onze HP-experts.

Contact

Waarin verschillen BYOD, CYOD of COPE? Kies de beste oplossing (2)

Meer lezen over BYOD, CYOD of COPE:

  • CYOD en COPE: alternatieven voor Bring Your Own Device
  • BYOD, tijd voor een alternatief?
  • Bring Your Own Device: zo wordt het een succes
Waarin verschillen BYOD, CYOD of COPE? Kies de beste oplossing (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated:

Views: 5826

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.